Bemoediging

De Bijbel herschrijven?

Door de geschiedenis heen en ook vandaag de dag zien we dit (zie afbeelding) veelvuldig gebeuren.

“Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel”. Dat is wat Gods Woord zelf zegt in Psalm 119:89. We moeten teksten niet aanpassen omdat ons dat beter past.

De Here Jezus zelf, Het Woord (volgens Johannes 1) spreekt hier ook over in Mattheus 5: 17. Daarnaast lezen we in Hebreeën 13: 8 dat Hij gisteren en heden Dezelfde is tot in eeuwigheid. De context van bijv. vers 4,5 en 9 geven al iets weer van de onveranderlijkheid.

In mijn eigen leven heb ik gezien dat het steeds lichter wordt als ik lees en toepas wat er staat. Dat komt niet door mijzelf, maar enkel en alleen door Het Licht!

Weet dat de Here God jou door Zijn Zoon mooier wil maken voor Hem, je naaste en jezelf.