De Psalm

Psalm 23 is wereldwijd waarschijnlijk de meest bekende Psalm.
Een prachtig loflied in de Bijbel over de Goede Herder die zorgt voor
rust, leiding, bescherming, gemeenschap en zegen:

De HEER is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij laat mij rusten in grazige weiden en leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij geeft mij nieuwe kracht, en leidt mij langs veilige paden, tot eer van Zijn Naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.
Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.