Interessant

Krachten bundelen

Stichting Naar House en IkzoekGod.nl, onderdeel van Agapè, bundelen hun krachten om meer mensen te bereiken met het evangelie. Naar House bereikt jaarlijks vele duizenden mensen op straat en bij evenementen. Veel van de contacten zijn relatief kort. Door de samenwerking met IkzoekGod.nl kunnen die contacten online een vervolg krijgen. Andersom verwijst IkzoekGod.nl cursisten of zoekers naar vrijwilligers van Naar House. Op deze manier ontstaat een wisselwerking tussen online en offline evangelisatie.

Al meer dan 25 jaar gaan vrijwilligers van Naar House op pad met rode ‘Jezus’-bussen om op straat met mensen over het christelijk geloof te praten. Naar House is met name bekend door hun aanwezigheid bij grote festivals en houseparty’s.

“We voeren dagelijks prachtige gesprekken met mensen. Veel van die contacten zijn kortstondig. Hoewel we geloven dat elk gesprek waardevol is, willen we graag mensen nog beter op weg helpen. Daar biedt online evangelisatie via IkzoekGod.nl prachtige kansen voor!” , aldus Wilco Steenbergen, voorzitter van Naar House. De website van Naar House bevatte al enkele artikelen over en verwijzingen naar meer informatie over het christelijke geloof, maar met de opzet van de nieuwe website is gekozen voor een strategische samenwerking met IkzoekGod.nl.

IkzoekGod.nl heeft ruim 15 jaar ervaring met online evangelisatie. Het platform heeft naast artikelen en video’s veel online cursussen. Deze zijn bedoeld voor beginnende zoekers, maar zeker ook voor mensen die willen groeien in geloof. Een goed voorbeeld is de WaaromJezus-cursus waarbij cursisten in 5 weken tijd meer te weten komen over God en Jezus. Daarbij worden cursisten begeleid door een e-coach, om het persoonlijk contact te stimuleren en langere tijd met een cursist te kunnen meelopen.

“Deze samenwerking met Naar House past heel goed in de visie van IkzoekGod.nl om onze online artikelen en cursussen veel meer te verbinden met offline evangelisatie-initiatieven”, aldus Jannine van der Pol, projectcoördinator media en relatiebeheerder bij IkzoekGod.nl. “We hopen dat meer kerken en organisaties gebruik gaan maken van datgene wat we in huis hebben, zodat de combinatie van online en offline evangelisatie meer mensen helpt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Samen bereiken we Nederland!”

De komende tijd worden vrijwilligers van Naar House getraind als e-coach om beschikbaar te zijn voor de online begeleiding van zoekers. Voor de koppeling is een specifieke landingspage gemaakt onder de noemer IkzoekGod.nl/naarhouse