Logo


– De naam Psalm 23 wijst naar Gods Woord en de Goede Herder zelf.
– De olijfboom staat voor onze verbondenheid met Gods eeuwige en uitverkoren volk (Israël). Het is de boom waar wij, heidenen/niet-Joden, op geënt zijn (Rom. 11: 17).
– De olijfboom in de vorm van een menorah verwijst naar onze Joodse broers en zussen, als lichtbrengers voor de wereld (Jes. 42: 6) en naar de Here Jezus, de Jood Jesjoea, als Het Licht van de wereld (Joh. 12: 46).
– De 2 schapen en 3 schaapjes staan symbool voor ons gezin. Net als de leerlingen van de Here Jezus mogen en willen ook wij Zijn licht laten schijnen (Mat. 5: 14-16).
– De 4 kleine sterretjes staan symbool voor onze kindjes die het levenslicht niet hebben gezien. 

Lees hier meer over wie wij zijn, wat wij doen en wat wij geloven